Om oss

An elderly woman walking with her dogs in the forest

I Sverige lever omkring 200 000 personer med en kognitiv sjukdom varav ca 150 000 med demens, till en kostnad överstigande 60 miljarder kronor årligen §Den åldrande befolkningen gör den kommande ökningen av kognitiva sjukdomar till en av vår tids största samhällsutmaningar.
Antalet personer som lever med demens beräknas fördubblas under de kommande 30 åren. Alzheimer’s sjukdom (AS) är en neurodegenerativ sjukdom och den vanligaste orsaken till demens (68%).
Ökad förståelse av AS och utveckling av biomarkörer gör att sjukdomen kan idag detekteras redan innan symptom uppstår, men mer precisa markörer behövs för att förutsäga demensutveckling på individnivå. Sjukdomsmodifierande läkemedel mot AS är under utveckling, det första har nyss godkänts av FDA. Vi saknar beredskap för att implementera sådan behandling och säkerställa jämlik tillgänglighet och kostnadseffektivitet.

Målsättningen med Predem är att etablera tidig detektion av kognitiv svikt och individualiserad, evidensbaserad diagnostik, behandling och prevention av demensutveckling.

Visionen för miljön är att alla personer med kognitiv svikt erbjuds bästa tillgängliga prevention och behandling utifrån individuella förutsättningar. Systematisk uppföljning i rutinsjukvård och datadelning bidrar till mer träffsäkra insatser samt ökad beredskap hos hälso- och sjukvården för att snabbt implementera och skapa värde av nya innovationer inom diagnostik och behandling.

Uppdaterad av:

Webmaster 2021-11-23